НОВИНИ

МЛАДИТЕ В САМОКОВ: ИСКАМЕ КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И КАЧЕСТВЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Икономическият и социален съвет и Община Самоков организираха среща-дискусия с ученици, завършващи средното си образование, за възможностите за реализация на младите хора в региона. Целта на дискусията беше да се състои откровен разговор между местната власт и младите хора за бъдещето развитие на общината и за тяхната професионална и трудова реализация в района.

Младите трябва да знаят какво е бъдещето на региона, имат ли те възможност за реализация тук, как да си изградят личната стратегия за собственото си бъдеще, как да изберат най-подходяща професия или квалификация, така че да запълнят дефицита от работна сила, какъвто бизнесът твърди, че има и в Самоков. Това каза проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС, при откриването на срещата и припомни, че идеята на ИСС и неговите проучвания за миграционните нагласи сред завършващите средно образование, е да се подпомогне диалогът между хората, които управляват и младите, които имат ценни и полезни идеи. Ако дори един човек убедим, че той има бъдеще в родното си място, ще сме постигнали макар и малък, но успех, каза още председателят на ИСС.

Янка Такева, член на ИСС и председател на СБУ, подчерта, че регионалното развитие и развитието на регионалната образователна инфраструктура имат точно това за цел – да дадат нови и по-широки възможности на младите хора да останат да работят и да се развиват в родните си места. Тя препоръча също важността да се прилага дуалното професионално образование, което позволява най-бърза интеграция на младите на пазара на труда. Идеята за срещата-разговор приветстваха и зам. кметът на Самоков Люба Кленова и началникът на РУО Росица Иванова.

Около 70 абитуриенти взеха активно участие в дискусията. Разделени на работни групи те презентираха своите идеи как да се подобри средното образование, как да се развива Самоков и какво би ги мотивирало да останат да работя и живеят в региона. Част от техните предложения бяха свързани най-вече с желанието им да има повече качествени работни места с добро заплащане. Този мотив се потвърждава и в двете направени от ИСС досега проучвания за миграционните нагласи на завършващите средно образование в цялата страна. Младите хора дори предложиха Общината да има специална програма за привличане на инвеститори, които да създават качествени работни места. Те подчертаха, че повечето имат намерения да продължат образованието си, но биха се върнали, ако наистина имат възможност за реализация, ако градът им предложи повече културни и други занимания за свободното време, ако стандартът на живот се подобри. Абитуриентите обърнаха внимание, че качествено работно място не означава да имаш диплома и квалификация и да те назначат, а работата да ти носи обществен престиж и удоволствие, работодателят да има добро и коректно отношение към теб. Учениците, които ще напуснат училището през пролетта на следващата година, препоръчаха да се направи реформа в средното образование, която да създаде условия за повече практически познания, за по-добро кариерно развитие, за открит диалог с младите хора по всички въпроси.

ИСС продължава инициативата си за срещи с младите хора, с местната власт и бизнеса. Само преди седмица такава среща се състоя и в Дупница, където повече от 100 завършващи средното си образование влязоха в пряк диалог с местната власт за бъдещата си реализация.

Обратно горе