НОВИНИ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА СЕТА

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие късно снощи на пленарна сесия становище на тема: „Потенциални социални, икономически, екологични и потребителски ефекти от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз, от друга страна (ВИТС)" или (The Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA).

В становището си ИСС подчертава принципната си позиция за насърчаване и развитие на търговските връзки на България и ЕС с други развити икономики по света и   това е положителна политика, която ИСС подкрепя напълно. В същото време, според ИСС, трябва много внимателно да се разглеждат възможните рискове за конкурентоспособността на българския и европейския бизнес, както и от привнасяне на практики, които не биха били в съответствие със социално икономическите и правни постижения на ЕС. Оценявайки обхвата на СЕТА, ИСС в своя документ отделя внимание на най-съществените негови характеристики: същността на споразумението, реформите в механизма на решаване на спорове инвеститор – държава в СЕТА, защитата на чуждестранните инвестиции, отражението на споразумението върху публичните услуги, върху пазара на труда и заетостта, върху екологичните стандарти, безопасността на храните и ГМО.

Документът завършва с препоръки на ИСС към българското правителство за градивен подход и позиции при участието в преговори за сключване на подобни всеобхватни търговски договори. Някои от тях се отнасят до значимостта на публичните дебати, пълната прозрачност на преговорния процес, съблюдаване на интересите на българските производители, защита на сектори с национално значение и т.н.

В заключение ИСС подчертава, че усилията на институциите на ЕС и на държавите трябва да бъдат насочени към правилното прилагане на договореното споразумение.

Становището на ИСС за СЕТА беше разработено от Комисията по социална политика, Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по международно сътрудничество и европейска интеграция и бе обсъдено на няколко заседания на комисиите. В работата на комисиите взеха участие със свои тези и позиции редица държавни институции като Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на външните работи, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция на малките и средните предприятия.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер