НОВИНИ

МЛАДЕЖИТЕ ИСКАТ ДА УЧАТ В ЧУЖБИНА, НО ДА СЕ ВЪРНАТ ПОСЛЕ В БЪЛГАРИЯ

Поредна среща-разговор проведе ИСС със завършващи средното си образование ученици от столичната Национална финансово стопанска професионална гимназия. Повече от 60 ученици коментираха с, с председателя на ИССС проф. д-р Лалко Дулевски, с Янка Такева, член на ИСС е председател на СБУ и с директора на гимназията Мая Гешева.

В свои експозета Янка Такева и проф. Дулевски насочиха вниманието на младите хора към значението на професионалното ориентиране за реализацията на младия човек и ролята на училището като начало в този процес.

В работните групи, които формулираха предложения и позиции на учениците относно тяхната бъдеща професионална реализация и източниците за професионално ориентиране, се откроиха различни мнения. Единодушни, обаче, са завършващите средно училище, че ще продължат да учат във висши учебни заведения, като повечето ученици засега имат намерения да следват в България. Голяма част от онези, които имат намерения да продължат обучението си в чужбина, заявиха, че биха се върнали да работят и живеят в родината си.

Учениците оцениха средното образование в НФСГ като добра основа за по-нататъшно развитие, но отбелязаха, че има нужда от повече практически занимания в реална работна среда, от по-строг контрол и по-дълъг стаж. Колкото до източниците за информация за професионална реализация мненията на различните работни групи от ученици бяха с широк диапазон – от семейството и родителите до срещи с работодатели, медии и приятели.

Директорът на НФСГ Мая Гешева благодари за полезната инициатива на ИСС и подчерта колко важно е да се водят открити разговори с младите хора за важни аспекти от техния живот в училище и извън него.

Обратно горе