НОВИНИ

УЧЕНИЦИТЕ ИСКАТ ПО-АКТИВНА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ

Две училища в София бяха домакини на станалите вече традиция разговори на ИСС за реализацията на младите хора и за образованието им.

В СУ „Свети Седмочисленици“ повече от 80 ученици, завършващи средното си образование, открито говореха за своите планове да продължат да учат, да специализират и да се реализират. Всички бяха твърдо убедени, че трябва да продължат образованието си във висши училища, като една част от абитуриентите имат намерения да продължат да учат в чужбина. По-голямата част от участвалите в срещата ученици предпочитат българските университети и се готвят за специалности като медицина, информационни технологии, психология и политология, право, инженерство. Те подчертаха, че им липсва възможността чрез стажове, например, да придобият поне начална визия за избраните специалности. Учениците подчертаха също, че имат нужда от повече информация, за да се ориентират навреме за качествата, които имат и за възможностите да ги приложат в бъдещата си професия. Те биха предпочели училището да бъде по-активно в тяхна помощ при професионалното им ориентиране. В края на дискусията директорката на училището Маруся Никова благодари на ИСС за инициативата и изрази готовност за следващи срещи.

В СУ „ Филип Станиславов“ една част от учениците са деца на имигранти от други държави. Те също бяха активни в срещата и с интерес и ангажираност разкриха своите планове за бъдеще, които се отличаваха с голяма доза прагматизъм и насоченост към приложими след подходяща квалификация професии. След тях имаше повече почитатели на спорта и на музиката. Но и тези ученици биха искали училището активно да им помага в избора на бъдещата професия. Директорката на училището Нели Тодорова закри срещата с препоръката, че най-важно е за учениците да завършат успешно училището, което е основа за по- нататъшния им път през живота.

Обратно горе