НОВИНИ

ИСС ГОТВИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе заседание и обсъди проект за становище на ИСС „Бъдещето на труда: предизвикателства на четвъртата индустриална революция“. С този свой акт ИСС ще се включи в започналия вече дебат за ползите и рисковете на т.нар. четвърта индустриална революция. В становището се разглеждат процесите, предизвикани от бурното развитие на новите технологии и приложението им, което обхваща почти всички сфери на живота. Акцент в документа обаче е влиянието на тези процеси върху труда и средата, в която в близко бъдеще ще функционира пазара на труда. Докладчик по становището е президента на КНСБ, член на ИСС и председател на комисията Пламен Димитров.

След необходимата редакция на проекта, комисията ще подготви документа за обсъждане и приемане от пленарната сесия на ИСС.

Обратно горе