НОВИНИ

УЧЕНИЦИТЕ ОТ НФСГ: ВИЕ НИ ДАДОХТЕ НАЧАЛОТО, НИЕ ЩЕ ДОПИШЕМ БЪДЕЩЕТО

За поредна година ИСС се срещна с ученици от 9-тите и 11 класове от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ), които се обучават чрез дуалната система по професия „Икономист“ и специалност „Търговия“. Повече от 50 ученици коментираха с председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, с Янка Такева, член на ИСС и председател на СБУ, и с директора на гимназията Мая Гешева перспективите за професионална реализация при обучение чрез работа.

В свои експозета Янка Такева и проф. Дулевски насочиха вниманието на младите хора към значението на дуалната система на образование, която стартира преди три години в България и пилотно бе въведена в НФСГ за 26 ученици, които сега като единадесетокласници започнаха да трупат практически опит два дни в седмицата и получават възнаграждение.

Младежите работиха в три групи и формулираха предложения и позиции относно мотивите им за избор на професионалното училище, вижданията им за подобрения на обучението чрез работа, както и за бъдещата си професионална реализация.

Според учениците от НФСГ положителните страни на новото дуално обучение са, че излизат с професия, съчетават теорията и практиката, научават се да работят в реална работна среда с трудов договор и признат трудов стаж. Те предложиха да се оптимизират учебните планове по основните предмети по специалността им, а в отделен учебник да се обединят различни хуманитарни и природни науки. Единайсетокласницете предложиха да се започне с практическото обучение още от 9-ти клас, като част от специализираните дисциплини да се преподават на терен.

Учениците бяха единодушни, че ще продължат след завършване на средното образование да учат във висши учебни заведения, като повечето от тях имат намерения да следват в България. Част от онези, които имат намерения да продължат обучението си в чужбина, заявиха, че биха се върнали да работят и живеят в родината си.

Участниците в срещата оцениха средното образование в НФСГ като добър старт на знания и професионално развитие. Те се обърнаха към своята директорка с думите: „Вие ни дадохте началото, ние ще допишем бъдещето.“

Директорът на НФСГ Мая Гешева благодари на ИСС за откритите разговори за поредна година с учениците от гимназията по важните аспекти на професионалната реализация и кариерното ориентиране.

В края на срещата проф. Дулевски връчи отличия на екипите, участвали в срещата-дискусия.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер