Нови статии по дата: октомври 2005
Икономическият и социален съвет на Република България препоръчва на правителството да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за енергетиката и да бъде създаден Обществен съвет, който да е елемент от структурата на ДКЕВР и да включва представители на бизнеса, труда и потребителите. Общественият съвет да има право на възпиращо въздействие върху проекторешения на ДКЕВР относно монополно регулирани цени. Това са част от изводите в становището на Икономическия и социален съвет (ИСС) за последиците от енергийния ценови шок и мерките за смекчаването му. Становището беше представено днес на специална пресконференция, в която взеха участие доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС, Николай Ненковски, зам.-председател на КНСБ по икономическите въпроси, и Теодор Дечев, зам.-председател на Съюза за стопанска инициатива.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
България трябва да развива културно-историчски туризъм, защото той е уникален. В момента се развива и се разчита предимно на морския туризъм, от който приходите през изминалия летен сезон са 70-75% от приходите в туристическия сектор. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски по време на конференция на тема “Социално- икономически проблеми на културния търизъм в България”. Форумът, който се проведе днес, 24 октомври 2005 г., в Националния дом на науката и техниката, беше организиран от Съюза на икономистите в България, Българската туристическа камара и Федерацията на научно-техническите съюзи.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
До късно вечерта във вторник продължи пленарната сесия на Икономическия и социален съвет, която бе свикана по темата “Последици от енергийния ценови шок и мерки за смекчаването му”. Пленарната сесия направи подробен анализ на темата и намери сериозни основания за безпокойство от създалата се ситуация. Представителите на бизнеса, синдикатите и гражданските структури се съгласиха, че в началото на зимния сезон липсва социален и граждански диалог по въпроси, които засягат пряко жизненото равнище на населението и условията за бизнес, липсва и своевременна реакция за обсъждане на конкретни мерки за компенсиране на новия ценови удар върху доходите на населението и на конкурентоспособността на икономиката.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Съпредседателят на Смесения консултативен комитет “България-ЕС”
г-н Анри Малос и председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски се срещнаха със зам.-председателя на Народното събрание Любен Корнезов и с Атанас Папаризов, председател на Комисията по европейска интеграция в Народното събрание. На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между ИСС на България и Европейския икономически и социален комитет, както и необходимостта от по-скорошно определяне на представители на социалните партньори в съответните европейски институции.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Предизвикателствата пред България и проблемите на професионалното обучение и образование през погледа на гражданското общество разгледа на двудневна среща Смесеният консултативен комитет “България – ЕС” на среща в София. Домакин на срещата беше Икономическият и социален съвет. 13- ата редовна среща на СКК “България – ЕС” бе водена от двамата съпредседатели д-р Желязко Христов и г-н Анри Малос.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
България е на едно от последните места по относителен дял на хората от 24 до 64 г., които продължават да се образоват и обучават след завършване на образование. Стойността на този показател за България е едва 1.6%, след нас е Румъния с 1.3 %, а за петнайсетте страни членки на ЕС показателят е 10.1%. ЕС си е поставил за цел до 2010 г. най-малко 12.5% от работоспособното население на възраст от 25 до 64 г. да участва във формите на учене през целия живот. Необходимо е да има национална политика и стратегия за професионалното образование. Това е едно от заключенията в доклада на д-р Дочо Лазаров, зам.- председател на Икономическия и социален съвет. Докладът ще бъде представен на ХІІІ-ата редовна среща на Смесения консултативен комитет “Европейски съюз-България” /СКК/.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Да се развие гражданският диалог в България вероятно ще бъде една от препоръките, която Европейската комисия ще напише в доклада си за България през октомври тази година. Гражданското общество трябва да участва активно в контрола за ефективно и ползотворно изразходване на средствата от европейските фондове. Това стана ясно по време на срещата на делегацията на Смесения консултативен комитет “Европейски съюз – България” в Брюксел с Жан-Мари Гобо, заместник-ръководител на екипа за България в Главна дирекция “Разширяване” на Европейската комисия. В делегацията бяха съпредседателят на СКК “ЕС-България” д-р Желязко Христов, председателят на Икономическия и социален съвет /ИСС/ доц. Лалко Дулевски, заместник-председателят на ИСС д-р Константин Тренчев, членовете на СКК “ЕС-България” Божидар Данев, Дочо Лазаров, Пламен Захариев и др. На срещата присъства и Анри Малос, член на бюрото на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет да проведе извънредна пленарна сесия, по възможност до края на следващата седмица, за да приеме по собствена инициатива становище за причините и последствията от енергийния ценови шок. Това са предложили в писмо до председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски членовете на ИСС, представляващи двата синдиката КНСБ и КТ “Подкрепа”, подписано от председателя на КНСБ д-р Желязко Христов и президента на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на Икономическия и социален съвет на България днес обсъди на първо заседание проекта за промяна на Кодекса за социално осигуряване внесен в НС от група депутати. В законопроекта се предвижда държавата официално да стане осигурител с 35 процентно участие в осигурителните вноски. Останалата част на вноската според вносителите се дели на 35:30 между работодател и осигурен. Становището на ИСС е поискано от председателя на Народното събрание Георги Пирински в срок до края на октомври т.г.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

До края на октомври Икономическият и социален съвет ще даде становище на председателя на Народното събрание Георги Пирински по внесения от Надежда Михайлова и група депутати законопроект за промяна на Кодекса за социално осигуряване, в който се предлага държавата да участва с една трета от задължителната вноска за пенсия на всеки осигуряващ се. Това увери днес председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски председателя на НС Георги Пирински по време на срещата си в неговия кабинет.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер