Нови статии по дата: май 2007

На 28 май 2007 г. на открита пленарна сесия в НДК членовете на Икономическия и социален съвет обсъдиха и приеха становище на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Политика за семейството, отговорното родителство и равните възможности трябва да създаде България като свой национален приоритет за десетилетия напред. Това е основно заключение на проекта за становище на Икономическия и социален съвет на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности”.

На открита пленарна сесия и дискусия за приемането на документа ИСС кани народни представители, министри, експерти, научни работници, неправителствени организации на 28 май 2007 г., понеделник, в зала 7 на НДК от 11 часа.

Ако пленарната сесия приеме становището, ИСС ще препоръча създаването на политика за подкрепа на семейството както и цялостна стратегия за семейството, децата, родителството и равните възможности.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Проверката на българската програма за финансиране на проекти за селските райони да бъде ускорена и вместо за шест да се извърши за четири месеца, за да пристигнат по-рано средствата, настоя зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев на международна конференция в София. В противен случай парите от ЕС ще бъдат достъпни не по-рано от февруари 2008 г.

Икономическият и социален съвет бе домакин на международна конференция “Българското земеделие и предизвикателствата на ЕС”. В конференцията, която се състоя на 17 май т.г. в хотел Арена ди Сердика, взеха участие представители на граждански организации от 8 страни – Холандия, Швеция, Франция, Италия, Финландия, Ирландия, Португалия, България. Конференцията бе организирана със съдействието на Европейския икономически и социален комитет, COPA-COGECA и Съвета на българските аграрни организации.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Земеделци от 8 страни се събират в София по инициатива на ИСС
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
В писмо до председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски от 8 май 2007 г. министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова отбелязва, че значителна част от експертните оценки и предложения, съдържащи се в становищата на Икономическия и социален съвет, са отчетени при изготвяне на нормативни актове и стратегически документи, които са в компетенциите на Министерството на труда и социалната политика.
В писмото се казва още, че “част от оценките и предложенията за бъдещи политики, мерки и програми са многовариантни и засягат интересите на широки обществени кръгове и професионални съсловия и се нуждаят от допълнително развитие, вкл. чрез организирането и провеждането на широки обществени дискусии, в които министерството ще вземе активно участие.”
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Днес, 10 май 2007 г., председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и главният секретар на съвета Юрий Спириев заминават за Будапеща, където на 10 и 11 май 2007 г. ще се проведе ежегодната среща на главните секретари на ИСС и сродни организации.
По време на срещата представителите на националните икономически и социални съвети и сродни организации от Европа ще обсъдят работен документ на тема “Човешкият фактор в иновацията”, подготвен от унгарския Икономически и социален съвет. Работният документ ще бъде приет окончателно по време на последващата среща на главните секретари и председателите на икономическите и социални съвети и сродни институции на страни членки на ЕС.
Методите на сътрудничество на ИСС и сродни организации, както и продължаващата работа по информационния портал CES Link, който включва актуална информация за икономическите и социални съвети и сродни организации на страни-членки на ЕС, ще бъдат също повод за обсъждане по време на редовната среща на главните секретари в Будапеща.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ще бъде домакин на Втората регионална среща на икономическите и социални съвети

Вчера, 9 май 2007 г., председателят на ИСС доц. Лалко Дулевиски запозна Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание с отчета за дейността на ИСС за предходната година. На заседанието на комисията присъстваха и зам.-председателят на ИСС и председател на Българската стопанска камара Божидар Данев и Димитър Манолов – член на ИСС и вицепрезидент на КТ “Подкрепа”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер