Нови статии по дата: април 2009
В понеделник и вторник (27 и 28 април 2009 г.) на посещение в Икономическия и социален съвет ще бъде тричленна делегация на Обществената палата на Руската Федерация.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

През 2008 г. Икономическият и социален съвет доразви и утвърди в своята дейност практиката на по-широки консултации и обсъждане на приеманите от него актове. Типично българската форма за развитие на гражданския диалог – публичните консултации, получи както законодателно регламентиране, така и по-нататъшно утвърждаване като нова форма на диалога и търсене на консенсус между основните заинтересовани страни.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Да бъдат премахнати противозаконно въведените режими за административна регулация на бизнеса и да бъдат съкратени административните срокове.

Да бъде създаден изчерпателен списък на регулаторните режими, провеждани от централната и местните администрации – административен регистър.

Максимално да бъдат опростени всички процедури и услуги, администрирани от местна или държавна власт – например, събиране на всички плащания във връзка с работни заплати (социални осигуровки, здравна осигуровка от фирмата, социални и здравна осигуровки от работниците) към НАП в едно платежно нареждане за банков превод, а НАП да го разпределя в регламентираните съотношения.

Да се разшири прилагането на „мълчаливото съгласие“, като се регламентира обща принципна презумпция за него при бездействие на администрацията.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
През 2009 г. Икономическият и социален съвет на България бе избран да председателства мрежата на икономическите и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз.

Българският ИСС е първият от 12-те нови страни-членки на ЕС, който поема едногодишното председателство. Това е висока оценка и признание за неговата дейност в утвърждаването на гражданския диалог.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
В сряда, 8 април 2009 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. “Цариградско шосе” 111, ет. 3) ще се състои пресконференция.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер