Нови статии по дата: януари 2011

Представител на ИСС участва в Четвъртата годишна среща на пресцентровете на 27 и 28 януари в Брюксел, организирана от Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ на тема „Европейските медии в преход – тенденции и развитие”. Семинарът събра специалисти по комуникации, които дадоха на участниците поглед върху различни аспекти на непрекъснато променящия се медиен пейзаж и начина, по който стратегиите за обществени комуникации в момента реагират или трябва да реагират на тези промени.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 26 януари повече от десет експерти от Албания, представители на НПО посетиха Икономическия и социален съвет и се срещнаха с Председателя проф. д-р Лалко Дулевски. В отговор на интереса на гостите той представи принципите по които са съставени и фунционират Европейския икономически и социален комитет/ ЕИСК/ и българския Икономически и социален съвет/ ИСС/.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер