Нови статии по дата: юли 2011

Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС), съвместно с Министерството на земеделието и храните на Република България и Комисията по земеделието и горите на 41-вото Народно събрание организираха на 26.07.2011г. публична дискусия на тема „Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз след 2013 г.”. В нея взеха участие повече от 70 души – представители на българското правителство и българския парламент, членове на ИСС и на ЕИСК, представители на социалните партньори, на неправителствени организации, на Представителството на Европейската комисия в България и на посолства в България.

В публичната дискусия участваха г-жа Десислава Танева, Председател на Парламентарната комисия по земеделието и горите към 41-вото НС, г-н Цветан Димитров, Заместник-министър на Министерството на земеделието и храните на Република България, г-жа Меглена Плугчиева, Заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към 41-вото НС, д-р Константин Тренчев, Заместник-председател на Икономическия и социален съвет и   Президент на КТ „Подкрепа”, г-н Васил Велев, Заместник-председател на Икономическия и социален съвет и Председател на Управителния съвет на  Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Пламен Димитров, Председател на Комисията по труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните отношения в ИСС и Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България и други представители на държавните институции и неправителствения сектор.

Участие в дискусията взеха над 15 представители на правителството, парламента, ИСС, социалните партньори и неправителствените организации от сектора на селското стопанство. Всички участници оцениха значението на този форум като важна стъпка в съгласуването на единна национална позиция по бъдещето на ОСП.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

По покана на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ), Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България, проф. Лалко Дулевски участва в XII Международна среща и Генерална асамблея на Асоциацията на 21-23 юли 2011 г, в Рим. Събитието съвпадна със 150-годишнината от Обединението на Италия, което беше и повода за присъствието на Президента на Републиката, г-н Джорджо Наполитано.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Целта на дискусията бе да се разшири обществения дебат върху основните акценти в препоръките на Европейската комисия, изготвени на базата на Националната програма за реформи на България от 2011 г. и актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2011 – 2014 г.

Публичната дискусия бе открита от г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството, която представи препоръките на Европейската комисия към страните-членки и в частност към България.  Г-жа Албена Стойнева, експерт в дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, запозна присъстващите с бъдещите действия във връзка с препоръките на Европейската комисия към България. Предизвикателствата към България във връзка с отправените от ЕК препоръки бяха представени от г-н Петър Чобанов, Икономист от Института за нов икономически растеж.

Проф. д-р Лалко Дулевски – Председател на Икономическия и социален съвет на Република България представи позицията на ИСС по Националната програма за реформи на Република България, както и по отношение на възприетия от Европейската комисия подход за изпълнение на Стратегия “Европа 2020”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 11 и 12 юли 2011 год. Икономическият и социален съвет на Република България бе посетен от палестинска делегация, водена от д-р Ахмад Мадждаляни, Министър на труда на Държавата Палестина, в състава на която бяха включени представители на палестинските работнически профсъюзи, Търговската палата и бизнеса, както и на Палестинската национална власт.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер