Нови статии по дата: ноември 2012

Във връзка с изострянето на проблема със застаряването на населението в България и в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012, Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 16 ноември 2012 г. становище на тема: Активният трудов живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”.

По данни от преброяването на населението в България през 2011 г., коефициентът на демографско заместване, изразяващ съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64г.), се променя значително. През 2001г. 100 лица, напускащи пазара на труда са били „замествани” от 124 младежи влизащи в трудоспособна възраст, докато през 2011 г. на входа на трудовия пазар вече са само 70 млади хора, което е сигнал за наличието на дълбока стагнация по отношение на подмладяването и възпроизводството на трудоспособното население.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Като продължение на активността на ИСС, в рамките на Международната година на кооперациите 2012, на 4 декември в София ще се проведе европейски дебат на тема:Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”.

Кооперативните организации осигуряват над 5,4 милиона работни места на гражданите в Европа, условия за достоен труд, осигуряват баланс на половете в управлението, насърчават етническата толерантност, разработват специални програми за заетите в неравностойно положение,  за младежите и населението в зряла възраст.

Кооперативният бизнес е модерен, колективен, отговорен и устойчив и дава своя принос за икономическото и социално развитие на ЕС, създавайки мост между Европа и нейните граждани.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В рамките на една година, българският ИСС разработи по собствена инициатива и прие две становища, касаещи кооперациите и социалната икономика, в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Първото, на тема „Ролята на българските кооперации за развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия "Европа 2020” беше прието през декември 2011 г., а второто за „Социалната икономика – възможности и перспективи за развитие в България” – през ноември 2012 г. Предстои приемането и на становище  на тема „Трудовата заетост на хората с увреждания”.

В становището си „Ролята на българските кооперации за развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия "Европа 2020” ИСС отбеляза, че българските кооперации имат значима роля в развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия „Европа 2020", защото по своя произход и цели те са организации, които интегрират и балансират икономическите и социални изисквания на обществото с очакванията на своите членове и насърчават тяхната социална отговорност.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) организира на 4 декември 2012 г. от 10:30 часа в зала „Роял 3“ на хотел „Шератон“ европейски дебат на тема: „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”. Събитието се организира в годината, обявена от ООН за Международна година на кооперациите и в контекста на наскоро приетата Национална концепция за социална икономика.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще открие международната конференция, а с приветствие към участниците ще се обърнат Етиен Флимлин – Съпрезидент на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ и Лука Жайер – Президент на Група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Официален гост и участник в конференцията е министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, който ще поднесе приветствие към участниците. Модератор на конференцията е заместник-председателят на ИСС Васил Велев.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

когато големи групи хора попаднат в неблагоприятни икономически и социални условия, те прибягват до използване на солидарни структури, обединяват се и създават организации на социалната икономика”

В годината, обявена от ООН за Международна година на кооперациите, и в контекста на наскоро приетата Национална концепция за социална икономика, Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 29 октомври 2012 год. становище на тема: „Социалната икономика – възможности и перспективи за развитие в България”.

ИСС приема социалната икономика като ключов елемент на Европейския социален модел, тъй като субектите на социалната икономика са активни във всички икономически сектори и имат директен принос за социалното и икономическо сближаване на обществото. По последни данни, в социалната икономика в ЕС са заети около 14 млн. души, което представлява около  6,5 % от работната сила на Общността.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер