Нови статии по дата: февруари 2012

Икономическият и социален съвет (ИСС) в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика организира публична дискусия по Проекта на Закон за детето, която ще се проведе на 6 март 2012 г. от 14.00 ч. в зала "Сердика" на хотел "Шератон".

Целта на дискусията е да се даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят своите позиций по законопроекта, касаещ правата и закрилата на децата. ИСС ще представи приетата от пленарна сесия на 24 февруари 2012 г. резолюция по Проект на Закон за детето.

За участие в публичната дискусия са поканени представители на българското правителство и българския парламент, социалните партньори, омбудсмана на Република България представители на неправителствени организации, учени и експерти.

Форума ще открие министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Отговорното родителство и комплексната защита на правата на децата са от ключово значение за преодоляване на демографските предизвикателства пред България, в контекста на Стратегия "Европа 2020".

На проблемите за правата и закрилата на децата Съветът е отделил специално внимание в няколко свои акта през годините като е разработил и приел отделно становище, посветено на семейството и доброто родителство.

В тези свои актове ИСС е констатирал редица проблеми, свързани с ранното отпадане от училище, образователното равнище и закрилата на децата, като е подчертавал необходимостта от комплексен подход при провежданите политики и мерки в тази насока.

В приетата резолюция по Проекта на Закон за детето ИСС изразява единното си мнение, че „надеждни, трайни и ефективни резултати в областта на правата на детето могат да се постигнат единствено чрез взаимодействие между всички заинтересовани страни – държавни институции, регионални и местни власти, социални партньори, други неправителствени организации и самите деца”.

В тази връзка ИСС приема, че разработения Проект на Закон за детето е една съществена стъпка на комплексно гарантиране на правата на децата и законодателно регламентиране на необходимата обществена и семейна среда за тяхното отглеждане и възпитание.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Съгласно Закона за Икономически и социален съвет председателят на българския Икономически и социален съвет се избира от Народното събрание с мандат от 4 години по предложение на Министерския съвет. Предложението на Министерския съвет трябва да бъде съгласувано предварително с групите, представени в съвета.

Всички организации, представени в Икономическия и социален съвет на България подкрепиха предварително предложената от българското правителство кандидатура на проф. Дулевски за председател на съвета.

На 27 януари 2012 година   Министерски съвет взе решение да предложи на Народното събрание за избор на проф. Дулевски за председател на ИСС.

На 1 февруари 2012 г. Народното събрание на Република България единодушно подкрепи Лалко Дулевски за председател на ИСС, като всички присъстващи в парламентарната зала депутати гласуваха за  неговата кандидатура.

Лалко Дулевски е избран за трети пореден път от българския парламент за председател на ИСС с 4-годишен мандат (избран от НС за първи мандат на 17.09.2003 г. и преизбран за втори мандат на 18.01.2008 г.).

Той е председател на ИСС от самото създаване на българския съвет и има определен принос за неговото успешно развитие по модела на Европейския икономически и социален комитет.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер