Нови статии по дата: март 2012

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика организира на 6 март 2012 г. публична консултация по Проекта на Закон за детето, която предизвика широк обществен интерес. В нея взеха участие повече от 100 души - представители на българското правителство, българския парламент и местната власт, социалните партньори, както и представители на над 25 неправителствени организации, родители, учени, експерти и др.

Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски представи пред участниците в дискусията основните констатации и предложения от приетата на 24 февруари 2012 г. резолюция по проекта на Закон за детето.

Съветът се присъединява към позицията на Европейския икономически и социален комитет, че е жизнено важно правата на децата да не бъдат смесвани с общите човешки права, тъй като децата имат нужда от специфична законова защита.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер