Нови статии по дата: юли 2019

ИСС препоръчва държавата да насочи вниманието си и да приложи специфични и интегрирани политики приоритетно към уязвимите групи от населението като деца и възрастни граждани, които са изложени на различни рискове от процесите на цифровизация. Това е само един от изводите в приетата от ИСС резолюция на тема „Предизвикателствата пред българските граждани от рисковете на глобалната цифрова среда“.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В организираната от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание дискусия за „Бъдещето на кохезионната политика на Европейския съюз през новия програмен период 20121 – 2027 г. и участието на България в преговорния процес“ участваха председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, Пламен Димитров – президент на КНСБ и член на ИСС, Ивелин Желязков – АИКБ и член на ИСС, както и Богомил Николов – председател на Българската национална асоциация „Активни потребители“ и член на ИСС. В дискусията участваха депутати, представители на България в Европейския парламент, вицепремиерът Томислав Дончев, постоянният представител на България към ЕС Димитър Цанчев, и други представители на институции и сдружения.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

По предложение на Министерството на финансите Икономическият и социален съвет (ИСС) проведе консултация по проекта на Анализ на социално икономическото развитие на страната след присъединяването й към ЕС. Този проблемно ориентиран анализ трябва да послужи за определяне на пропуските в политиките за развитие на България досега, както и да се намерят съответни решения в бъдещия национален стратегически документ Национална програма за развитие „България 2030“, пише в специалното писмо на МФ до ИСС. Националната програма за развитие „България 2030“ ще определи пътя на страната ни в следващия 10 годишен програмен период със съответните приоритети, цели и политики.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер