НОВИНИ

Икономическият и социален съвет (ИСС) награди Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за особен принос в развитието и подкрепата на българското организирано гражданско общество. Това стана по време на публична дискусия, организирана от двете институции, на тема „Каква Европа искаме?“. Тази дискусия освен, че даде думата на представители на граждански организации, експерти, младежи и представители на управлението, отбеляза и две годишнини. Европейският икономически и социален комитет навършва 60 години от създаването си, а Икономическият и социален съвет на България навършва 15 години от началото си. Двете институции работят в тясно сътрудничество и успешно изразяват позициите на организираното гражданско общество както в България, така и в Европа.

На 30 ноември от 9 часа в зала „ Роял“ на „София хотел Балкан (пл. „Св. Неделя“ № 5) ще се проведе публична дискусия на тема Каква Европа искаме?, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България и от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

На последната си пленарна сесия Икономическият и социален съвет прие две резолюции, посветени на бъдещето на ЕС. Основните теми на резолюциите са икономическите и социалните измерения за по-силна и по-солидарна Европа. Още от 2015 г. ИСС активно участва чрез свои актове и организирани дискусии в европейските дебати относно бъдещето на ЕС. С последните приети резолюции ИСС изразява основните позиции на българското организирано гражданско общество по най-актуалните проблеми, които предстои да се решат догодина през май по време на среща на върха на европейските лидери в Румъния. И в двете резолюции ИСС настоява ЕС да запази единството си и да се развива като силен и конкурентен съюз и като справедлива и солидарна общност.

Страница 5 от 139

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер