НОВИНИ

Икономическият и социален съвет прие резолюция „Европейски енергиен съюз: влияние и последици за гражданското общество“ на пленарната си сесия на 24 февруари 2017г. Резолюцията оценява важността на проекта Европейски енергиен съюз (ЕЕС) за България и неговото положително влияние върху енергийния сектор, бизнеса и гражданите.

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, беше избран единодушно за заместник председател на Икономическия и социален съвет като представител на групата на работодателите по време на пленарната сесия на 24 февруари 2017 г.

По традиция на първата си пленарна сесия през януари т.г. ИСС прие резолюция по Годишния обзор на растежа (ГОР) и придружаващите го документи, с които започва новия цикъл за координация на икономическите политики в Европейския съюз.

Страница 6 от 124

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер