НОВИНИ

Дискусия за социалната икономика и социалното предприемачество, за ролята на местната власт за тяхното развитие организираха Икономическият и социален съвет и Община Ловеч. С участието на   кмета на Ловеч Корнелия Маринова, областния управител Ирина Митева, съветника по социални въпроси на министър председателя Тотю Младенов, председателя на Икономическия и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски, кметове от областта, експерти и представители на местните институции и неправителствени организации беше обсъдена темата „Ролята на местната власт за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество – опит и предизвикателства”. Разговорът за устойчивостта на социалните предприятия, за нови възможности за заетост на младите хора, за иновативни форми на предприемачество привлече вниманието на ловешката общественост.

На пленарна сесия на 24 юни 2016 г. Икономическият и социален съвет прие две резолюции, свързани с активността на България в рамките на Европейския семестър.

В приетата на 24 юли 2016 г. резолюция на Икономическия и социален съвет по повод Препоръката на Европейския съвет към България „се обръща внимание, че се запазват основните препоръки към страната ни от 2015 г., с изключение на препоръката в областта на средното образование“. В препоръките за миналата година и за настоящата 2016 г. има идентични четири   области – фискална политика, банков и небанков сектор, активна политика на пазара на труда и регулаторната рамка по несъстоятелността. Четирите обрасти имат пряко отношение към формирането на макроикономическите дисбаланси на България.

Страница 7 от 119

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер