НОВИНИ

Предстоящият период ще бъде решаващ за бъдещето на институциите на ЕС като цяло, но също и за условията на живот и труд на европейските граждани. Затова група „Работници“ на Европейския икономически и социален комитет организира извънредно заседание в София, България, на което ще обсъди постиженията в социалната сфера на приключващото българско председателство на ЕС и ще разгледа бъдещите предизвикателства по пътя към социална Европа за всички.Тъй като Европейският стълб на социалните права ще бъде основен елемент и ще има решаваща роля за постигането на по-голямо социално и икономическо сближаване, разискванията ще бъдат съсредоточени върху неговото прилагане и финансиране въз основа на всеобхватно, първо по рода си проучване на Европейската социална обсерватория.

„Приносът на гражданското общество обогатява многостранното партньорство между Европейския съюз и Китайската народна република и подобрява международните отношения“, заявиха председателят на ЕИСК г-н Лука Жайе и заместник-председателя на Икономическия и социален съвет на Китай г-н Ян Чунгуей по време на проведената между техните институции16-а кръгла маса. Двете страни обобщават основните заключения и препоръки от срещата в съвместна декларация след 16-ата кръгла маса „ЕС-Китай“, която се проведе във Варна, България, на 28 и 29 май.

Икономическият и социален съвет прие становище на тема „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване / ОЕПЛПО/ - COM/2017/343 final. Идеята на предложението е да се създаде общоевропейски продукт за лично пенсионно осигурявана на всички държави членки и така да се насърчи спестяването за старини като се гарантират в дългосрочен план устойчиви доходи на възрастните хора. ИСС споделя необходимостта от доразвиване на националните съществуващи схеми за допълнително лично пенсионно осигуряване с нови продукти и отбелязва, че предложението на ЕП ще улесни най-вече мобилните работници, самостоятелно заетите лица и работещите в различни държави членки.

Страница 8 от 140

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер