НОВИНИ

Позицията на Икономическия и социален съвет (ИСС), че България трябва да ускори подготовката си за присъединяване към Еврозоната, приета с пълно съгласие от работодателските, синдикалните организации и други неправителствени организации, се основава на факта, че страната ни е изпълнила всички изисквания и критерии и сега е моментът да направи и първите стъпки към Еврозоната. Становището бе представено днес в БТА на пресконференция.

Пресконференция на Икономическия и социален съвет ( ИСС), която ще се състои на 24 януари, сряда, в пресклуба на БТА от 10 ч.

На последната си за годината пленарна сесия Икономическият и социален съвет прие становище „Ускоряване на подготовката за присъединяване на България към Еврозоната“. В становището ИСС настоява присъединяването към Европейски валутен механизъм и Еврозоната да се изведе като непосредствена национална цел и водещ стратегически приоритет на икономическата ни политика. Според ИСС , ако България формално встъпи в процедура за влизане в Европейския валутен механизъм, има шансове да бъде приета, тъй като е изпълнила формалните критерии за присъединяване. В същото време в становището се обръща внимание за необходимостта от систематична работа за решаването на проблемите в две области – недостатъчната степен на конвергенция на българската икономика спрямо средните европейски нива и наличието на определени дисбаланси в икономиката.

Страница 9 от 134

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер