НОВИНИ

ИСС покани представители на МОН, на МТСП , на центрове за професионално обучение, експерти, директори на училища и учители, за да консултира с тях проекта за резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България“.

Позицията на България за бъдещето на Европа трябва да звучи силно и убедително, това беше общото заключение от организираната от Икономическия и социален съвет на България и от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и дискусия за петте сценария на Бялата книга за бъдещето на ЕС.

2 юни 9:00 – 12:30 ч, Хотел София-Балкан, зала Роял 1

На 1-ви март 2017 година, Европейската комисия публикува Бяла книга за бъдещето на Европа "Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.", в която се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Бялата книга представя пет сценария, които предлагат поглед към потенциалното бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избора, който Европа ще направи.

Страница 9 от 129

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер