НОВИНИ

Българското председателство да издигне за приоритетна тема развитието на планинските и полупланински региони, предлагат ИСС и кметовете на Троян и Тетевен. Това предложение беше формулирано от проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС по време на поредната регионална среща дискусия в Тетевен на тема „Развитие на социалните дейности в общините от планинските и полупланинските райони в страната, опитът на Тетевен“.

На 4 юли 2016 г. Икономическия и социален съвет и Община Летница организираха регионална среща-дискусия на тема “Ролята на малките общини за решаване на миграционните процеси и заетостта на младите хора. Опитът на Община Летница”, която бе втората по ред среща в региона.

Дискусия за социалната икономика и социалното предприемачество, за ролята на местната власт за тяхното развитие организираха Икономическият и социален съвет и Община Ловеч. С участието на   кмета на Ловеч Корнелия Маринова, областния управител Ирина Митева, съветника по социални въпроси на министър председателя Тотю Младенов, председателя на Икономическия и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски, кметове от областта, експерти и представители на местните институции и неправителствени организации беше обсъдена темата „Ролята на местната власт за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество – опит и предизвикателства”. Разговорът за устойчивостта на социалните предприятия, за нови възможности за заетост на младите хора, за иновативни форми на предприемачество привлече вниманието на ловешката общественост.

Страница 9 от 122

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер