НОВИНИ

2 юни 9:00 – 12:30 ч, Хотел София-Балкан, зала Роял 1

На 1-ви март 2017 година, Европейската комисия публикува Бяла книга за бъдещето на Европа "Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.", в която се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Бялата книга представя пет сценария, които предлагат поглед към потенциалното бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избора, който Европа ще направи.

ИСС покани учители и директори на училища от София и страната, представители на МОН, на институции, свързани с образователната система и на местната власт, за да се консултира с тях по повод готвения от Съвета проект за резолюция на тема „Преждевременното напускане на образователната система – проблеми и възможни решения“.

Икономическият и социален съвет прие резолюция „Европейски енергиен съюз: влияние и последици за гражданското общество“ на пленарната си сесия на 24 февруари 2017г. Резолюцията оценява важността на проекта Европейски енергиен съюз (ЕЕС) за България и неговото положително влияние върху енергийния сектор, бизнеса и гражданите.

Страница 10 от 129

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер