НОВИНИ

На 9 октомври пленарната сесия на ИСС прие резолюция по „Бяла книга за бъдещето на Европа: Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“

В контекста на публичните дискусии след представената през март от Европейската комисия „Бяла книга“ и поредицата документи за размисъл относно бъдещето на Европейския съюз след Брекзит, ИСС се включи активно в проведения през юни в София дебат по темата, организиран от ЕИСК. Същевременно бъдещето на Европа ще бъде един от важните въпроси дискутирани по време на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и страната ни трябва да има ясна позиция в този процес.

Проф. Николай Генчев:

…„Левски като че ли остава един от малцината големи мъже на възрожденската епоха, който беше пощаден от бурите на нашия социален и духовен живот, който като цяло не беше поставен под съмнение.

Съмненията и недомлъвките не отминаха дори Раковски. Едни се опитаха да уличат Раковски в непоследователност, други му предписаха диктаторски, тоталитарни домогвания, трети поискаха да видят у него чужд агент, защото през целия си живот беше ратувал за балканско разбирателство.

Или да вземем за пример другия връх на българската революция — Любен Каравелов. След Освобождението го клеймяха с позора на предателството, после се опитваха да го разпъват на кръст между различните направления, без да разбират неговата сложна, противоречива и богата натура. Започнаха да го тикат в един или друг калъп, да спорят безсмислено на кого принадлежи — на буржоазията или на народа.

На последната си пленарна сесия ИСС прие резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България“.

ИСС констатира в акта си различни предизвикателства пред професионалното обучение и образование (ПОО)като загуба на конкурентни предимства в професионалното образование и обучение на работната сила и особено в сферата на новите технологии, липса на ефективна връзка между обучаващите институции работодателите и невъзможност да се формират съвременни професионални умения в реална среда, липса на система за редовно прогнозиране на потребностите от професионално образование и обучение и остаряла материална база и учебници.

Страница 10 от 131

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер