НОВИНИ

На пленарна сесия на 24 юни 2016 г. Икономическият и социален съвет прие две резолюции, свързани с активността на България в рамките на Европейския семестър.

В приетата на 24 юли 2016 г. резолюция на Икономическия и социален съвет по повод Препоръката на Европейския съвет към България „се обръща внимание, че се запазват основните препоръки към страната ни от 2015 г., с изключение на препоръката в областта на средното образование“. В препоръките за миналата година и за настоящата 2016 г. има идентични четири   области – фискална политика, банков и небанков сектор, активна политика на пазара на труда и регулаторната рамка по несъстоятелността. Четирите обрасти имат пряко отношение към формирането на макроикономическите дисбаланси на България.

На заседанието си в сряда след обяд, 20 април т.г., парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика разгледа Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2015 г.

Страница 10 от 122

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер