НОВИНИ

Дългогодишните български традиции, социалният диалог, опитът, както и новите технологии са надеждна предпоставка за успешното развитие на социалната икономика, заяви председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски пред Международната конференция на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“. Конференцията е част от Календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. България е една от първите държави членки на ЕС, която си изгради модерна концепция за развитие на социалната икономика в хармония с европейските практики, подчерта проф. Дулевски и поясни, че българският Икономически и социален съвет има редица резолюции и становища по темата и активно участва в изграждането на българския модел на социално предприемачество.

Отчетът на Икономическия и социален съвет (ИСС) за 2017 г. бе обсъден вчера в парламентарната Комисия по труда, социалната политика и демографията. С това бе изпълнено изискването на Закона за Икономическия и социален съвет всяка година отчетът за дейността да бъде разгледан от депутатите в тази комисия.

Необходимо е да се намери баланс в защита на правата на потребителите и отговорностите на доставчиците на цифрови услуги на европейско равнище. Засега потребителските права в условията на дигитализацията на икономиката са били по-скоро подценявани за сметка на развитието на дигиталната икономика. Около това се обединиха участниците в дискусията „Цифровата икономика: ползи за потребителите“, организирана от Европейския икономически социален комитет (EИСК) и българския Икономически и социален съвет (ИСС).

Страница 10 от 139

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер