НОВИНИ

ИСС прие становище на тема „Проблемите при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“. След дълго обсъждане представителите на работодатели и синдикатите в ИСС доближиха своите позиции и постигнаха консенсус в очертаването на повечето от проблемите при прилагането на системата за сумираното изчисляване на работното време.

В навечерието на срещата на високо равнище в Сибиу – Румъния на 9 май т.г., когато ще се вземат важни решения за бъдещото развитие на ЕС Икономическият и социален съвет прие резолюция за Многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за периода 2021 – 2027 г. В резолюцията са отразени основни позиции на ИСС, отправени както към ЕК, така и към българските институции, ангажирани с процеса по преговори за МФР.

ИСС апелира за спешно разработване и приемане на Национална стратегия за участие на България в Индустрия 4.0, която да дефинира целите, пътищата, политиките и да систематизира участието и усилията на обществото за постигане на необходимата степен на конкурентоспособност в новите условия. Свързано с това е и предложението на ИСС за изработване на Национална стратегия за базово дигитално обучение. По този начин младите хора, които ще получат своето адекватно образование и ще участват в пазара на труда със съответни знания и умения, ще могат да се реализират и допринесат за икономическото развитие на България. Това послание е едно от основните в становището на ИСС „Възможности за развитие на политиката за младите хора в България“, прието на последната пленарна сесия през април т.г.

Страница 2 от 140

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер