НОВИНИ

Изправени сме пред началото на една революция, която коренно ще промени начина, по който живеем, работим и се отнасяме един към друг. Това се казва в становище на тема „Бъдещето на труда: предизвикателства на Четвъртата индустриална революция“, което Икономическият и социален съвет прие. С този акт ИСС насочва вниманието на институциите към новите предизвикателства, свързани най-вече с дигиталната трансформация на икономиката, които ще променят и българската икономика. Съветът изразява мнение, че предстоят промени в държавното управление и институциите, системите на образование, здравеопазване, транспорт и др. Четвъртата индустриална революция е същевременно и възможност, и заплаха за производители и работници, се твърди в становището.

Икономическият и социален съвет проведе консултация по въпроси, свързани с нормативното уреждане на дуалното обучение или обучението чрез работа. Консултацията бе поискана от министъра на образованието Красимир Вълчев, който в специално писмо до ИСС се позова на Закона за ИСС и обоснова необходимостта от широк диалог на заинтересуваните страни и институции, за да се намерят най-добри решения на възникнали проблеми в процеса на установяване на новата форма на обучение – дуалното обучение. Министър Вълчев подчертава в писмото, че нарастващите дефицити на кадри с подходяща квалификация и професионална подготовка на пазара на труда изисква Министерството на образованието и науката и други институции да разработят нормативна уредба, която да създаде адекватни условия за развитието на новата форма за обучение чрез работа. В отговор на това писмо членовете на ИСС се срещнаха и разговаряха по темата с екипи на три министерства, водени от съответните заместник министри. От Министерството на образованието и науката в дискусията участва зам.-министър Таня Михайлова, от Министерството на труда и социалната политика участва зам.-министър Лазар Лазаров и от Министерството на икономиката в дискусията участва зам.-министър Лъчезар Борисов.

ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер