НОВИНИ

Необходимо е да се намери баланс в защита на правата на потребителите и отговорностите на доставчиците на цифрови услуги на европейско равнище. Засега потребителските права в условията на дигитализацията на икономиката са били по-скоро подценявани за сметка на развитието на дигиталната икономика. Около това се обединиха участниците в дискусията „Цифровата икономика: ползи за потребителите“, организирана от Европейския икономически социален комитет (EИСК) и българския Икономически и социален съвет (ИСС).

На 20 март 2018 г. от 9.30 ч. в хотел „Балкан“, зала „Средец“ Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) съвместно с българския Икономически и социален съвет ще проведе 20-ото издание на Европейския ден на потребителите. Темата на събитието тази година ще бъде „Цифровата икономика – какви са ползите за потребителите?“

В приетото становище „Европейският стълб на социалните права и ролята на организираното гражданско общество“ Икономическият и социален съвет призовава държавните институции да упражнят цялото влияние и авторитет на европредседателството и да фокусират разговорите по време на тристранната социална среща и на Европейския съвет в края на март т.г. като формулират конкретни предложения, за да стартира процесът на изграждане на европейски план с насоки и пътна карта за прилагане на Европейския стълб на социалните права (ЕССП)на европейско равнище, както и на равнище държави членки.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер