НОВИНИ

11 млрд. евро ще получи България до 2013 г. по Националния план за развитие, стана ясно на днешната дискусия, ако имаме капацитет да усвоим средствата по правилата и оперативните програми.

Трябва да се съсредоточим и правилно да дефинираме целите и мерките в оперативните програми, които да се отразят в Националния план за развитие, преди да ги представим пред Европейската комисия, каза министърът на финансите Пламен Орешарски по време на дискусия, организирана от Икономическия и социален съвет днес в НДК. На дискусията партньорите в ИСС поставиха на вниманието на представители на правителството 10 свои въпроса. Целта бе да се изяснят приоритетите за развитие на България до 2013 г и ефективният и прозрачен начин за усвояване на средствата от европейските структурни фондове и Кохезионния фонд.

 

Становищата на Икономическия и социален съвет са пример за интегрирани политики в България. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски по време на кръгла маса на тема “Интегрирани политики за заетост, професионални умения и икономическо развитие”.

Икономическият и социален съвет съвсем скоро ще покани заинтересованите министри, за да обсъди с тях приоритетите в Националния план за развитие 2007 – 2013 и оперативните програми към него. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски по време на дискусията във връзка с представянето на редовния доклад до президента в НДК днес. Тази година докладът е на тема “Конвергенция и европейски фондове”.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер