НОВИНИ

Днес, 5 януари 2006 г., по покана на президента Георги Първанов председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски участва в среща в президентството с широк кръг експерти по демографските въпроси. Участниците в срещата обсъдиха проект на Стратегия за демографското развитие на Република България.

Дали да се приватизират средни училища и университети, къде образованието е по-добро – в частните или в държавните учебни заведения, дали само земеделието, туризмът и информационните и комуникационните технологии и образованието са приоритетните отрасли на българската икономика, или трябва да се прибави енергетиката, например. Това са само част от горещите теми по време на пленарната сесия на Икономическия и социален съвет днес в НДК по проект на становище за “Лисабонската стратегия на ЕС и политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и просперираща икономика”.

Как България изпълнява европейските цели за общество на знанието, за свободен вътрешен пазар, за благоприятен бизнес климат, за развитие на пазара на труда и за устойчива околна среда ще обсъди Икономическият и социален съвет утре, 14 декември 2005 г., от 13.00 часа в зала 6 на НДК.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер