НОВИНИ
Икономическият и социален съвет на Република България препоръчва на правителството да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за енергетиката и да бъде създаден Обществен съвет, който да е елемент от структурата на ДКЕВР и да включва представители на бизнеса, труда и потребителите. Общественият съвет да има право на възпиращо въздействие върху проекторешения на ДКЕВР относно монополно регулирани цени. Това са част от изводите в становището на Икономическия и социален съвет (ИСС) за последиците от енергийния ценови шок и мерките за смекчаването му. Становището беше представено днес на специална пресконференция, в която взеха участие доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС, Николай Ненковски, зам.-председател на КНСБ по икономическите въпроси, и Теодор Дечев, зам.-председател на Съюза за стопанска инициатива.
България трябва да развива културно-историчски туризъм, защото той е уникален. В момента се развива и се разчита предимно на морския туризъм, от който приходите през изминалия летен сезон са 70-75% от приходите в туристическия сектор. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски по време на конференция на тема “Социално- икономически проблеми на културния търизъм в България”. Форумът, който се проведе днес, 24 октомври 2005 г., в Националния дом на науката и техниката, беше организиран от Съюза на икономистите в България, Българската туристическа камара и Федерацията на научно-техническите съюзи.

Съпредседателят на Смесения консултативен комитет “България-ЕС”
г-н Анри Малос и председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски се срещнаха със зам.-председателя на Народното събрание Любен Корнезов и с Атанас Папаризов, председател на Комисията по европейска интеграция в Народното събрание. На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между ИСС на България и Европейския икономически и социален комитет, както и необходимостта от по-скорошно определяне на представители на социалните партньори в съответните европейски институции.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер