НОВИНИ
Социалните партньори и гражданските организации да инициират дискусия с правителството за Бюджет 2007 още през февруари следващата година, прикани доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, по време на днешния разговор за бюджет 2006, организиран от КНСБ.
Икономическият и социален съвет изработи становище по внесено в Народното събрание предложение за промяна на Кодекса за социално осигуряване. Становището беше поискано от председателя на Народното събрание Георги Пирински. То засяга идеята на група депутати от СДС, според която държавата би могла да поеме 35% от осигурителната тежест на всеки осигурен.
Икономическият и социален съвет на Република България препоръчва на правителството да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за енергетиката и да бъде създаден Обществен съвет, който да е елемент от структурата на ДКЕВР и да включва представители на бизнеса, труда и потребителите. Общественият съвет да има право на възпиращо въздействие върху проекторешения на ДКЕВР относно монополно регулирани цени. Това са част от изводите в становището на Икономическия и социален съвет (ИСС) за последиците от енергийния ценови шок и мерките за смекчаването му. Становището беше представено днес на специална пресконференция, в която взеха участие доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС, Николай Ненковски, зам.-председател на КНСБ по икономическите въпроси, и Теодор Дечев, зам.-председател на Съюза за стопанска инициатива.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер