НОВИНИ
До късно вечерта във вторник продължи пленарната сесия на Икономическия и социален съвет, която бе свикана по темата “Последици от енергийния ценови шок и мерки за смекчаването му”. Пленарната сесия направи подробен анализ на темата и намери сериозни основания за безпокойство от създалата се ситуация. Представителите на бизнеса, синдикатите и гражданските структури се съгласиха, че в началото на зимния сезон липсва социален и граждански диалог по въпроси, които засягат пряко жизненото равнище на населението и условията за бизнес, липсва и своевременна реакция за обсъждане на конкретни мерки за компенсиране на новия ценови удар върху доходите на населението и на конкурентоспособността на икономиката.
Предизвикателствата пред България и проблемите на професионалното обучение и образование през погледа на гражданското общество разгледа на двудневна среща Смесеният консултативен комитет “България – ЕС” на среща в София. Домакин на срещата беше Икономическият и социален съвет. 13- ата редовна среща на СКК “България – ЕС” бе водена от двамата съпредседатели д-р Желязко Христов и г-н Анри Малос.
България е на едно от последните места по относителен дял на хората от 24 до 64 г., които продължават да се образоват и обучават след завършване на образование. Стойността на този показател за България е едва 1.6%, след нас е Румъния с 1.3 %, а за петнайсетте страни членки на ЕС показателят е 10.1%. ЕС си е поставил за цел до 2010 г. най-малко 12.5% от работоспособното население на възраст от 25 до 64 г. да участва във формите на учене през целия живот. Необходимо е да има национална политика и стратегия за професионалното образование. Това е едно от заключенията в доклада на д-р Дочо Лазаров, зам.- председател на Икономическия и социален съвет. Докладът ще бъде представен на ХІІІ-ата редовна среща на Смесения консултативен комитет “Европейски съюз-България” /СКК/.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер