НОВИНИ
Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на Икономическия и социален съвет на България днес обсъди на първо заседание проекта за промяна на Кодекса за социално осигуряване внесен в НС от група депутати. В законопроекта се предвижда държавата официално да стане осигурител с 35 процентно участие в осигурителните вноски. Останалата част на вноската според вносителите се дели на 35:30 между работодател и осигурен. Становището на ИСС е поискано от председателя на Народното събрание Георги Пирински в срок до края на октомври т.г.

Икономическият и социален съвет да проведе извънредна пленарна сесия, по възможност до края на следващата седмица, за да приеме по собствена инициатива становище за причините и последствията от енергийния ценови шок. Това са предложили в писмо до председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски членовете на ИСС, представляващи двата синдиката КНСБ и КТ “Подкрепа”, подписано от председателя на КНСБ д-р Желязко Христов и президента на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев.

До края на октомври Икономическият и социален съвет ще даде становище на председателя на Народното събрание Георги Пирински по внесения от Надежда Михайлова и група депутати законопроект за промяна на Кодекса за социално осигуряване, в който се предлага държавата да участва с една трета от задължителната вноска за пенсия на всеки осигуряващ се. Това увери днес председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски председателя на НС Георги Пирински по време на срещата си в неговия кабинет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер