НОВИНИ
България трябва да развива културно-историчски туризъм, защото той е уникален. В момента се развива и се разчита предимно на морския туризъм, от който приходите през изминалия летен сезон са 70-75% от приходите в туристическия сектор. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски по време на конференция на тема “Социално- икономически проблеми на културния търизъм в България”. Форумът, който се проведе днес, 24 октомври 2005 г., в Националния дом на науката и техниката, беше организиран от Съюза на икономистите в България, Българската туристическа камара и Федерацията на научно-техническите съюзи.

Съпредседателят на Смесения консултативен комитет “България-ЕС”
г-н Анри Малос и председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски се срещнаха със зам.-председателя на Народното събрание Любен Корнезов и с Атанас Папаризов, председател на Комисията по европейска интеграция в Народното събрание. На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между ИСС на България и Европейския икономически и социален комитет, както и необходимостта от по-скорошно определяне на представители на социалните партньори в съответните европейски институции.

До късно вечерта във вторник продължи пленарната сесия на Икономическия и социален съвет, която бе свикана по темата “Последици от енергийния ценови шок и мерки за смекчаването му”. Пленарната сесия направи подробен анализ на темата и намери сериозни основания за безпокойство от създалата се ситуация. Представителите на бизнеса, синдикатите и гражданските структури се съгласиха, че в началото на зимния сезон липсва социален и граждански диалог по въпроси, които засягат пряко жизненото равнище на населението и условията за бизнес, липсва и своевременна реакция за обсъждане на конкретни мерки за компенсиране на новия ценови удар върху доходите на населението и на конкурентоспособността на икономиката.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер