НОВИНИ

Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа отчета на Икономическия и социален съвет (ИСС) за дейността му през 2018 г. на заседанието си на 3 април 2019 г.

Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, представи дейността на съвета за изминалата година. Той акцентира на европейската насоченост на актовете, консултациите и дискусиите през 2018 г. и връзката им с българското председателството на Съвета на ЕС

В становище, прието на пленарната си сесия на 5 март 2019 год., ИСС подкрепя инициативата на Европейската комисия за нова директива за подпомагане на баланса между професионалния и личния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи. Инициативата на ЕК за нова европейска директива за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи, си поставя за цел да се формулират нови мерки и политики за решаване на проблеми, произтичащи от неравнопоставеното участие на жените на пазара на труда, както и последствията от него като по-ниските пенсии за жените, по-голям риск от бедност, липса на баланс между професионален и личен живот.

С приобщените млади хора Европа ще преживее своя Ренесанс. Защото едно е ясно: Европа е нашето общо бъдеще. А бъдещето ни ще изграждат младите европейци, заяви председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски на европейски форум на високо равнище Гражданско общество за възраждане на ЕС” в Брюксел. Председателят на ИСС бе официален участник във форума по покана напрезидента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Лука Жайе, който бе и организатор на събитието в Брюксел.

 

Страница 3 от 140

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер