НОВИНИ

Икономическият и социален съвет (ИСС) препоръчва на българското правителство да предложи новият Европейски орган по труда (EОТ) да бъде установен в България с мотива, че това ще има силен положителен ефект в държавите от Централна и Източна Европа, които са най-силно засегнати от негативни явления на трансграничния пазар на труда.

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция, свързана с насърчаването и използването от малките и средните фирми на пазарите за растеж. Резолюцията на ИСС е относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596б2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаването и използването на пазарите за растеж на МСП“ – COM (2018) 331 final – 2018/0165 (COD).

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Европейския и икономически и социален комитет (EИСК) съвместно организираха публична дискусия на тема „Каква Европа искаме?“, на която бяха представени и младите хора. Активно участие в дебатите взеха младежите от Националния младежки форум, който обединяванад 50 организации у нас и е член на Европейския младежки форум, от Националното представителство на студентските съвети, защитаващ интересите на над 200 000 студенти, както и ученици от софийски гимназии.

Страница 4 от 140

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер