problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/23a6fbb89c076361d551053de1497fefproblems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/62afb41c50bdc931bf7c6a8b5ded3995problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/83c02e0ec5ec8e8e6dd7d96d94a66e4bproblems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/c9648fd9585bc254334403a708d76742problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/dfffabb02b21a120ebf292e763bd67feproblems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/e2289366e6dc6000c07f22d3c926bcb8problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/02a0ef1eb33fc4ebf285ebb0b393dfa8problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/0e8cb1cbe7e6fe2fc9c198819b2e930eproblems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/1592292fe205d796d31d258d8745888eproblems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/9c7b46e9dddcb6472fb8d2291c54ef2eproblems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/bffbb9ec8897fb41442e68319f0e90f1problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1f ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”: ОПИТА НА БЪЛГАРИЯ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава