ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

ЕТИЕН ФЛИМЛИН, „КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - ЕРМКА”: ВСЕКИ ТРЕТИ ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА Е ЧЛЕН НА КООПЕРАЦИЯ ИЛИ ИМА ИНТЕРЕС КЪМ КООПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Етиен Флимлин, съпрезидент на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“, пред Агенция „Фокус”. Етиен Флимлин присъства на европейски дебат на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”, организиран от Икономическия и социален съвет в България

Фокус: Това първото Ви посещение в България ли е?
Етиен Флимлин: Не. Това е третото. Няколко пъти съм идвал по покана на българския кооперативен съюз. Винаги съм посрещан приятелски.
Фокус: Как оценявате дейността на кооперативните организации в България?
Етиен Флимлин: Българският централен кооперативен съюз е много динамичен и е активна част от кооперативното движение в България като и на европейско ниво - в Кооперативна Европа. Кооперативна Европа е европейска организация на кооперациите, а г-н Петър Стефанов като член на борда на нашата организация е много активен и с много идеи. Той организира през юни тази година един много успешен форум за младите кооперативни лидери. Мисля, че кооперациите са икономически, социални и в известен смисъл политически организации, които са много полезни, за да се мобилизират хората чрез отговорност, чрез решения на местно ниво, чрез демократично управление. Мисля, че са също и много полезни във всички страни, не само в България, но също и в развитите страни, и в Африка, Азия – навсякъде по света. Има около 1 милиард членове на кооперации навсякъде по света. Знаете – 2012 г. беше Международна година на кооперациите и българската организация беше много активна и продуктивна.

Фокус: 2012 г. беше обявена от ООН за Международна година на кооперациите. Каква според вас е ролята на кооперациите за Европа в настоящата ситуация на криза?
Етиен Флимлин: 5.4 милиона души са заети в 60 000 кооперации и бихме могли да кажем, че същата е пропорцията и в България. Един от трима граждани на Европа е член на кооперация или има отношение към кооперативната дейност, а това е много важно. В България има над 750 кооперации, а в Европа кооперативното движение е много силно и развито и беше много ефективно като противодействие на финансовата, икономическа и социална криза. Начинът, по който са организирани кооперациите е много продуктивен – много близо до нуждите и надеждите на хората. Затова по време на кризата Световният кооперативен алианс беше много ефективен и гъвкав, както и в България.
Фокус: Какви са перспективите пред кооперациите за справяне с безработицата в Европа?

Етиен Флимлин: Разбира се, кооперациите не могат да разрешат всички проблеми с безработицата, но позицията им относно безработицата е първо – да не изоставяме заетите в кооперациите – както казах, 5.4 млн. души са заети там, както и да няма локализация, защото кооперациите са близо до хората. Това е устойчиво развитие със заетост и създаване на нови работни места за всички хора, както и за насърчаване на жените. Затова е много продуктивна визията за заетостта, но това, разбира се, не може да разреши всички проблеми.
Тази година беше Международна година на кооперациите, но с това не се приключва. „Стратегия 2020” е голяма програма на участие, заетост, управление и др. Мисля, че най-добрият път за кооперациите, със силното участие и отдаденост на членовете им, е да продължат да работят в същата организация и със същата стратегия – дългосрочна стратегия за стабилност, която отговаря на нуждите на хората. Мисля, че следващите години ще бъдат много трудни и опитът и ценностите на кооперациите ще бъдат от голяма помощ за България и много други страни да преодолеят трудностите през годините.
Фокус: Какво е значението на социалната икономика в условията на икономическата криза?

Етиен Флимлин: Социалната икономика, заедно с асоциациите и съвместните фондации малко или много имат същите ценности и организация като кооперациите, т.е. за тях се отнасят същите неща. Но аз лично считам, че кооперациите са най-силната част от социалната икономика.
Фокус: Как кооперациите разширяват възможностите за постигане на икономически ръст и увеличаване на БВП?

Етиен Флимлин: Кооперациите като организация и участие на членовете, като насока, използват всичките си инструменти, за да подсилят развитието. Разбира се, това е само част от социалната икономика, но е все пак по-добрия начин, за да се решат социалните и икономически проблеми. Мисля, че развитието им ще е още по-успешно през следващите години, за да се разрешат тези проблеми. Това може да се случи чрез развиването на съществуващите кооперации, създаването на нови като голям капацитет за иновации и за новите нужди на хората. Така че развиването на съществуващите и създаването на нови кооперации може да помогне за разрешаването на изброените проблеми.
Фокус: Каква е ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия „ЕС 2020”?

Етиен Флимлин: Стратегия „ЕС 2020” съвпада с целите на кооперациите. Когато кооперациите потърсят съдействие от европейски институции или от националните правителства като България, не трябва да получат по-благосклонно отношение, а съдействие защото начина, по който работят кооперациите е нашият отговор на социалните и икономически цели на политиката. Не става дума за политическата окраска – за леви или десни, а за всички начини на съдействие, за да се постигнат политическите цели на икономическо и социално ниво. До всички инструменти, които Европа ще въведе чрез „ЕС 2020”, кооперациите трябва да имат достъп, защото целите на кооперациите са почти същите като тези в „ЕС 2020”.

Златина ДИМИТРОВА

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава