АРХИВ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за служителите и членовете на Икономически и социален съвет при служебните пътувания в чужбина" (Номер в портала на АОП 9026222)

Икономически и социален съвет /ИСС/ в качеството си на Възложител, на основание чл.2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ и на основание заповед на председателя на съвета отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет ”Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите и членовете на Икономическия и социален съвет”.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More