NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТАТА РЕЗОЛЮЦИЯ ПО „ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ”

В понеделник, 14 март 2011 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция по Национална програма за реформи – НПР. Резолюцията е подготвена в отговор на призива и позицията на Европейската комисия за активно включване на организираното гражданско общество в подготовката и реализацията на Стратегия „Европа 2020”.

Изготвената и приета от Икономическия и социален съвет - ИСС Резолюция е израз на волята и желанието на организираното гражданско общество за финализиране на една силна и ефективна национална програма за реформи, която да осигури достойно бъдеще и място на България и нейните граждани в Европейския съюз.

Документът съдържа редица констатации и препоръки за подобряване структурата и съдържанието на проекта за Национална програма за реформи на Република България.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner