NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТАТА РЕЗОЛЮЦИЯ ПО „ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ, В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

В сряда, 25 май 2011 г., от 10.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция „Демографските предизвикателства пред България, в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

На пресконференцията ще присъстват проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и д-р Константин Тренчев - зам.-председател на ИСС, президент на КТ „Подкрепа”.

В резултат на развитието през последните 3 - 4 десетилетия на демографските процеси в страната ни са налице обективни предизвикателства, които могат да окажат определено негативно влияние върху растежа, публичните финанси, заетостта и други социално-икономически параметри в средносрочен и особено в дългосрочен аспект.

Необходимо е демографското развитие да се превърне в приоритетна национална цел с приемането от Народното събрание на дългосрочна стратегия за възпроизводството на населението на България и неговите качествени характеристики.

Това е основната позицията на Икономическият и социален съвет (ИСС) в приетата резолюцията, която бе изработена по собствена инициатива, като естествено продължение на активността на Съвета по отношение на Стратегия „Европа 2020”. Документът отчита и обезпокоителните тенденции, които се съдържат в публикуваните от НСИ предварителни данни от преброяването на населението през февруари 2011 г.

Заповядайте!

Очакваме ви в ИСС!

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner