NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТАТА РЕЗОЛЮЦИЯ ПО „БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЛЕД 2013 Г. – ПОЗИЦИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ”

В четвъртък, 30 юни 2011 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция по Бъдещето на общата селскостопанска политика след 2013 г.позицията на организираното гражданско общество в България”.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и

г-н Васил Велев - зам.-председател на ИСС, председател на АИКБ.

Предвид значимостта на селското стопанство за икономиката на страната ни и неравнопоставеното положение на България, като нов член на ЕС, по отношение на разпределението на средствата по ОСП Икономическият и социален съвет се самосезира и излезе с единна позиция по предложена от ЕК реформа на ОСП.

В процеса на изработването на резолюцията беше осъществена и консултация с представители на Министерството на земеделието и храните, които представиха пред членовете на съвета позицията на българското правителство.

Общата селскостопанска политика на ЕС е изключително важна за гражданите на Общността и особено за България, защото чрез нея се разпределя голяма част от бюджета на ЕС. От жизнено важно значение за нашите селскостопански производители и за селските райони на страната ни е колко ще са средствата за ОСП и как ще се разпределят те между отделните държави и между отделните селскостопански производители през следващия програмен период 2014-2020 г.

За да отговорят на вашите въпроси за позицията на българското правителство по ОСП след 2013 г. сме поканили и представители на Министерството на земеделието и храните.

Заповядайте!

Очакваме ви в ИСС в 10.30 ч. утре, 30 юни 2011 г. – четвъртък

Адресът ви е известен - бул. „Цариградско шосе” 111.

Пресцентър

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner