NEWS - ARCHIVE

ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ИСС МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА РАЗЛИЧИЕТО И ИНТЕГРИРАНЕТО В ЕВРОПА

Главният секретар на Икономическия и социален съвет на България Мирослав Тончев участва в Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети и сродни институции от страните членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет. На срещата тази година бяха поканени главните секретари на Икономическите и социални съвети на България и Румъния.

Годишната среща се проведе на 4 и 5 май 2006 г., в Ешторил, Португалия и в нея участваха главният секретар на ЕИСК Патрик Вентурини, както и главни секретари на национални съвети от страни членки на ЕС. По време на срещата бе разгледан работен документ, изготвен от експерти на Икономическия и социален съвет на Португалия, на тема “Европа: Предизвикателството на различието и интегрирането”. Основен акцент в дискусията бе темата за миграционните процеси на Европейския континент.

Срещата в Ешторил е подготвителна за Годишната среща на председателите и главните секретари, когато този работен документ ще бъде обсъден отново и приет като заключителна декларация. Годишната среща на председателите и главните секретари ще се проведе през есента, отново в Португалия.

back to top