NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРИЗОВАВА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА ПОДКРЕПЯТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ОТ 1 ЯНУАРИ 2007

Икономическият и социален съвет на България смята за необходимо да декларира своята позиция преди да се вземе окончателното решение за определяне на дата за приемане на България в Европейски съюз.

Специална декларация изпрати днес, 12 май 2005 г., Икономическият и социален съвет до европейските институции, до Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, до всички национални икономически и социални съвети и други сродни институции в страните членки, както и до президента на република България, до Народното събрание и до Министерския съвет.

В декларацията се казва, че “ИСС настоява пред всички европейски институции да оценят обективно усилията на българския народ и да подкрепят неговия стремеж и цел от 1 януари 2007 г. той да бъде един от народите в Европейския съюз”.

В Декларацията се заявява също, че ИСС ще подкрепя действията на правителството на България и ще настоява то да изпълнява задълженията на страната по Договора за присъединяване към ЕС. ИСС подчертава, че е необходимо възникналите трудности пред страната да се решават бързо в партньорство между България и Европейския съюз.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner