NEWS - ARCHIVE

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИСС ЩЕ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВИЕНА

На 15 и 16 май 2006 г., във Виена делегация на ИСС, водена от председателя на съвета доц. Лалко Дулевски, ще участва в конференция на тема: “Предизвикателствата на демокрацията с пряко участие в разширена Европа”. Организатори на конференцията са Австрийският консултативен съвет по икономическите и социални въпроси и Европейският икономически и социален комитет.

По време на конференцията ще бъдат обсъдени темите за ролята на социалните партньори и други представителни организации на гражданското общество в демокрацията с пряко участие, за гражданския диалог и ролята му в европейския проект, за социалния и макроикономическия диалог на европейско ниво и развитието на работните отношения, както и за ролята на представителните организации за развитие на европейския социален модел.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner