NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТОТО СТАНОВИЩЕ ПО „ПОЛИТИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА”

В сряда, 11 април 2012 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет ще се състои пресконференция, на която ще бъде представено приетото от ИСС на 23 март 2012 г. становище по Политики за ограничаване ранното напускане на образователната система.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС,

г-жа Янка Такева - член на ИСС, докладчик по становището и

г-жа Боряна Димитрова, социолог – експерт по становището

Ранното напускане на образователната система от младите хора е един изключително значим проблем, който води след себе си сериозни икономически, социални и обществени последици. Не случайно редуцирането на дела на преждевременно напусналите училище до нива под 10% е една от целите на Стратегията „Европа 2020“. По този показател България е малко под средното за ЕС ниво от 14.1% за 2010 г., но по отношение на заетостта на хората с основно и по-ниско образование страната ни е с много тревожни нива от 28% за 2009 г.

С приетото становище съветът още веднаж обръща внимание на това социално явление, което води до редица отрицателни последствия за трудовата заетост, качеството на работната сила, социалната интеграция, трафика на хора, междуетническите отношения и възпитанието на бъдещите поколения.

Участниците в пресконференцията са готови да отговорят на вашите въпроси.

Заповядайте!

Очакваме ви в ИСС в 10.30 ч. утре, 11 април 2012 г. – сряда

Адресът ви е известен - бул. „Цариградско шосе” 111. 

Пресцентър

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner