NEWS - ARCHIVE

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Икономическият и социален съвет (ИСС) участва в Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 21 до 24 март в Международен панаир Пловдив. Събитието бе организирано от Европейската комисия (ЕК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР), Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и Националният съюз на ТПК. Форумът включваше Европейска конференция „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Втори европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания. Целта на това ежегодно събитие е да съдейства за развитие на социалното предприемачество, социалната икономика и насърчаване заетостта на хората с увреждания.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски откриха форума, а официални гости и участници в конференцията бяха Апостолос Йоакимидис – Директор на Главна дирекция „Предприятия и индустрия” в ЕК и Бруно Ролантс - генерален директор на СЕКОР.

При откриването на конференцията г-жа Шалапатова очерта предимствата на социалното предприемачество, като постави фокус върху гъвкавостта на инициативите и новите модели на активно социално подпомагане. Представителите на ЕК запознаха участниците в конференцията с новите моменти в политиката на ЕС за развитие на социалното предприемачество и насърчаването заетостта на хората с увреждания. Представителят на ИСС запозна присъстващите с основни акценти от трите становища на ИСС, касаещи социалната икономика, кооперациите и трудовата заетост на хората с увреждания. Също така, бе отбелязано, че ИСС разработва становище на тема  „Социалните предприятия и социалното предприемачество”.

По време на тематичните работни групи  на 22 март представители на специализирани кооперации и социални предприятия от България, Белгия, Италия, Румъния, Сърбия, Австрия, Норвегия, Гърция и Малта имаха възможност да обменят опит и добри практики по между си.  Организаторите поеха ангажимент да обобщят предложенията от презентациите и дискусиите и да ги предоставят на ИСС и на заинтересованите институции.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner