NEWS - ARCHIVE

ИСС ОРГАНИЗИРА РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА В БУРГАС, ПОСВЕТЕНА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БОРБАТА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Бургас организира регионална кръгла маса на тема: “Социалната икономика и социалното предприемачество в България. Възможности за заетост и предизвикателствата пред младите хора.”, която ще се проведе на 13-ти октомври 2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско казино“, гр. Бургас.

ИСС фокусира общественото внимание върху ползите, проблемите и предизвикателствата пред развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България, като прие редица актове по темата. Социалните предприятия са феномен, който набира скорост в България и се подкрепя чрез фондовете на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г.

Целта на настоящата дискусия е да се повиши осведомеността на местната власт, бизнеса и другите заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество, да се популяризират добрите практики на социалните предприятие от региона, да се откроят възможностите пред младите хора.

В редица  свои документи ИСС изрази своите позиции и предложения относно образованието и професионалната квалификация в България. В предстоящата среща в отделен панел ще бъдат поставени на дискусия действията в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица на местно ниво, както и старта на европейската инициатива „Гаранция за младежта”. Участниците ще се запознаят с възможностите за квалификация и заетост, които предоставя ОП „РЧР” 2014-2020 г.

Дискусията в община Бургас е част от поредицата регионални кръгли маси, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени представители на областната и общинска администрация на Бургас, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури,  социални предприятия, студенти, ученици, директори и учители, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, членове на Икономическия и социален съвет и др.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner