NEWS - ARCHIVE

ИСС ОРГАНИЗИРА РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: “СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА” В БЛАГОЕВГРАД

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Благоевград организира регионална кръгла маса на тема: “Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности пред младите хора”, която ще се проведе на 1-ви април 2015 г. /сряда/ от 10.30 ч. в заседателна зала 5 в сградата на Община Благоевград.

Дискусията в община Благоевград ще е четвъртата от поредица регионални кръгли маси посветени на социалното предприемачество, които ИСС провежда в страната. Във форума ще участват представители на областната и общинска администрация на Благоевград, представители на МТСП, МИ и МОН и техните регионални структури, социални предприятия, кооперации от региона, студенти и преподаватели, учители и ученици, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, членове на Икономическия и социален съвет и др.

ИСС е организатор на редица регионални кръгли маси, които фокусират вниманието на обществеността върху актуални проблеми на различни общини, касаещи образованието, регионалното развитие и заетостта.

С предстоящата дискусия в Благоевград ИСС насочва вниманието върху ползите, проблемите и предизвикателствата пред развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България. Социалните предприятия са феномен, който набира скорост в България и се подкрепя чрез фондовете на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г.

Целта на настоящата дискусия е да се повиши осведомеността на местната власт, бизнеса и другите заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество, да се популяризират добрите практики на социалните предприятия от региона, да се откроят възможностите пред младите хора.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More