NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТОТО СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА“

В сряда, 29 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (ИСС) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетото от пленарната сесия на 20 април 2015 г. становище на тема: „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС,

г-н Пламен Димитров - докладчик по становището, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията по „Труда, доходите, жизненото равнище и индустриални отношения”

и

г-н Васил Велев - докладчик по становището, член на ИСС от група І - работодатели, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България

Документът е разработен по инициатива на ИСС, с което се продължава работата на институцията в посока намаляване на неформалната икономика и ограничаване на щетите от нея. В становището са направени редица констатации за състоянието на неформалната икономика, анализират се тенденции и се цитират данни от изследвания. В становището се предлагат краткосрочни и средносрочни политики и мерки за превенция и преход на неформалната икономика към официална.

Участниците в пресконференцията са готови да отговорят на вашите въпроси.

Заповядайте!

Очакваме ви в ИСС в 11.00 ч. на 29 април 2015 г. – сряда.

Адресът ви е известен - бул. „Цариградско шосе” 111.

ПРЕСЦЕНТЪР

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More