NEWS - ARCHIVE

СТИМУЛИ И САНКЦИИ ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПРЕДЛАГА ИСС

Защита на трудовите и социални права на работещите в неформалната икономика, улесняване на процеса на „изсветляване“ за работодателите, за да се намали по-рязко делът на неформалната икономика, са част от предложенията в становището на Икономическия и социален съвет „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“. Композиторният индекс „Икономика на светло“, създаден като методика по европейски проект, показва 32.33 неформална икономика и 67.77 икономика на светло през 2013г, като отчита спад на неформалния сектор от около 3.6 спрямо 2010 г.

Около 2 млрд. лева повече може да постъпват всяка година в бюджета, ако се намали само със 7% сивият сектор в България, каза Васил Велев, член на ИСС, председател на АИКБ г. и докладчик по становището. Това всъщност е цел на България, която трябва да се постигне до 2020г., поясни още той. Изкривяването на конкурентната среда в страната заради прекомерно големия сив сектор на икономиката ощетява коректните работодатели, каза още Васил Велев. Той посочи, че контрабандата на тютюневи изделия, измамите с ДДС и неспазване на митническите процедури ощетяват силно честния бизнес и бюджета.

Щетите от неформалната икономика търпят всички – и тези, които са в нея, защото са им отнети трудовите и социални права, и тези, които са извън нея, заради намалените постъпления в бюджета, каза Пламен Димитров, председател на комисия в ИСС, президент на КНСБ и също докладчик по становището. Много вреди причиняват фирми, които наемат работници от агенции за временна заетост, допълни с тревога Пламен Димитров и конкретно посочи случаи на големи строителни фирми, които са спечелили търгове и после “обрастват“ с подизпълнителни фирми, в които не винаги се спазва трудовото законодателство.

Няма страна в обществото ни, която да не е съгласна, че вредите от неформалния сектор са големи и че трябва да се ускори процесът на изсветляване, смята председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски. Становището е разработено по инициатива на Съвета, но ще го получат всички министри, Народното събрание, Президентът и други заинтерисувани институции, увери той.

В становището са предложени краткосрочни и средносрочни мерки за ускоряване процеса на формализиране на сивия сектор. Като например:

  • да се съчетават и балансират наказващи и стимулиращи мерки за бизнеса и гражданите,
  • усъвършенстване на Закона за обществените поръчки – да се въведат електронни търгове, като оценката се прави от независим орган,
  • да се създаде единна методика за определяне на таксите на държавните и общинските органи съобразно разходите за извършените услуги,
  • по-широко приложение на мълчаливото съгласие,
  • минимални регулаторни режими,
  • данъчна амнистия за хора, които се грижат за болни, възрастни или деца, ако си платят здравите осигуровки за определен период.

Не на последно място становището на ИСС подчертава, че е необходимо да се работи с медиите и чрез информационни кампании и обучения, да се разясняват правата и задълженията на наетите и на работодателите.

Пресцентър на ИСС

29.04.2014

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More