NEWS - ARCHIVE

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИСС ЗА МИГРАЦИОННИТЕ НАГЛАСИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2014/15Г.

На 15 септември, вторник, от 10 часа в БТА Икономическият и социален съвет (ИСС) ще представи на пресконференция основни моменти от свое проучване за миграционните нагласи на завършващите средно образование младежи в България от випуск 2014/15г.

В пресконференцията ще участват проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и Пламен Димитров - докладчик по темата, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията в ИСС „Труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения”.

Какво подтиква младите хора със средно образование да търсят съдбата си на други места и какво би ги задържало, има ли опасност от нови миграционни вълни и какви демографски последици може да причинят – това са части от картината на миграционните настроения, за която ще научите повече на пресконференцията.

За повече информация: Людмила Виденова, моб. 0884839904

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner