NEWS - ARCHIVE

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИСС ЗА МИГРАЦИОННИТЕ НАГЛАСИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2014/15Г.

На 15 септември, вторник, от 10 часа в БТА Икономическият и социален съвет (ИСС) ще представи на пресконференция основни моменти от свое проучване за миграционните нагласи на завършващите средно образование младежи в България от випуск 2014/15г.

В пресконференцията ще участват проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и Пламен Димитров - докладчик по темата, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията в ИСС „Труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения”.

Какво подтиква младите хора със средно образование да търсят съдбата си на други места и какво би ги задържало, има ли опасност от нови миграционни вълни и какви демографски последици може да причинят – това са части от картината на миграционните настроения, за която ще научите повече на пресконференцията.

За повече информация: Людмила Виденова, моб. 0884839904

back to top