NEWS - ARCHIVE

ИСС ОРГАНИЗИРА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: “ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА САМОКОВ”

Икономическият и социален съвет (ИСС) в партньорство с Община Самков организират регионална среща-дискусия на тема: “Проблеми и възможности за реализация на младите хора в община Самоков”, която ще се проведе на 24 ноември 2015 г. /вторник/ от 9.00 ч. в конферентната зала на хотел „Арена Самоков“.

Във форума ще участват председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, кметът на Община Самоков Владимир Георгиев, председателят на Синдиката на Българските учители и член на ИСС Янка Такева. Целта на срещата е местната власт, ИСС и местният бизнес да предоставят информация за перспективите за професионална реализация на завършващите ученици в Самоков. Институциите ще извлекат идеи от участващите в срещата ученици в 12-ти клас от училищата в общината: какво биха искали те да се промени в общината за по-добрата им реализация.

ИСС отчита обществената и социално-икономическата значимост на миграционните проблеми и в редица свои актове предлага възможни политики и мерки за решения на проблеми с демографски характер. Съветът се обръща директно и към завършващите младежи в община Самоков, за да очертае картината на техните миграционни нагласи и да се откроят причините за тях. На срещата ИСС ще представи и изводите от проведеното национално проучване за миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици през учебната 2014-2015 година в България.

В дискусията ще вземат участие още представители на Министерство на образованието и науката, на местния бизнес, ученици и учители, както и представители на структурите на синдикалните организации от общината, неправителствени организации, експерти и др.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More