NEWS - ARCHIVE

В ОБЩИНА ДУПНИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТАТА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ИСС ЗА МИГРАЦИОННИТЕ НАГЛАСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

На 7 декември 2015 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Дупница, пл. Свобода 1 ще се състои регионална среща-дискусия на тема: “Проблеми и възможности за реализация на младите хора в Община Дупница”, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) в партньорство с Община Дупница.

Във форума ще участват председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев, председателят на Общински съвет Дупница Ивайло Константинов, председателят на Синдиката на Българските учители и член на ИСС Янка Такева. Целта на срещата е местната власт, ИСС и местният бизнес да предоставят информация за перспективите за професионална реализация на завършващите ученици в Дупница. Институциите ще извлекат идеи от участващите в срещата ученици в 12-ти клас от училищата в общината: какво биха искали те да се промени в общината за по-добрата им реализация.

В рамките на месец ИСС провежда трета среща със завършващи младежи, за да очертае картината на техните миграционни нагласи, да се откроят причините за тях и възможностите за задържане на младите хора по родните им места. Предходните два форума се състояха в градовете Самоков и Казанлък.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner